Πρόεδρος :

Αστέριος Δεληγιάννης

Μέλη :

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Σεραφείμ Αλεξίου
Αθανάσιος Αναστασίου
Χρήστος Γαλαζούλας
Αθανάσιος Γιαννακός
Ευγενία Γιαννιτσοπούλου
Γεώργιος Γιάτσης
Γεώργιος Γρούιος
Στέλλα Δούκα
Γεώργιος Ζαγγελίδης
Δημήτριος Λούπος
Βασιλική Μάνου
Γεώργιος Μαυρομμάτης
Θωμάς Μεταξάς
Βασίλειος Μούγιος
Βασίλειος Μπαρκούκης
Σοφία Παπαδοπούλου
Μιχαήλ Πρώιος
Θεοφάνης Σιάτρας
Ευάγγελος Συκαράς
Γεώργιος Τζέτζης
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Ελένη Φωτιάδου
Δημήτριος Χατζημανουήλ
Βασιλεία Χατζητάκη
Δημήτριος Χατζόπουλος
Κοσμάς Χριστούλας