Κόστος εγγραφής στο συνέδριο: 20€

εάν κάνετε την εγγραφή σας Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Απριλίου για την επιβεβαίωση απαιτείται  να αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής στο sportsmed@ctmi.gr

Για την ηλεκτρονική εγγραφή σας παρακαλούμε πατήστε εδώ 


Κόστος εγγραφής σε εφαρμοσμένο φροντιστήριο

1 φροντιστήριο

2 φροντιστήρια

>2 φροντιστήρια

5€

10€

15€

Οι εγγραφές των φροντιστηρίων γίνονται στο εργαστήριο αθλητιατρικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες. Υπεύθυνος: κ. Ν. Κουτλιάνος (+30 2310992188, koutlian@phed.auth.gr). Μέγιστος αριθμός ανά φροντιστήριο: 20 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Congress registration fee: 20€

For your online registration please click here


Workshop registration fees

1 workshop

2 workshops

>2 workshops

5€

10€

15€

The registration in workshops will take place in Sports Medicine Laboratory facilities Monday to Friday 09:00 to 14:00. Contact person Dr. Nikolaos Koutlianos (+30 2310992188, koutlian@phed.auth.gr). Max number of participants: 20 persons per workshop. Order of priority in registration will be followed.