Για την εγγραφή* σας στο Σεμινάριο, παρακαλούμε κατεβάστε τη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, συμπληρώστε την και στείλτε την στο microseminar@ctmi.gr

 

*Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων