Α' ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 09:00 - 10:30

Διαδικτυακά: https://zoom.us
Meeting ID: 960 5713 3634
Passcode
: ZbH84c

Δείτε το πρόγραμμα


Β' ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 09:00 - 10:30

Διαδικτυακά: https://zoom.us
Meeting ID: 921 7008 3810
Passcode
803546

Δείτε το πρόγραμμα


Γ' ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 11:00 - 12:30

Διαδικτυακά: https://zoom.us
Meeting ID: 960 5713 3634
Passcode
ZbH84c

Δείτε το πρόγραμμα


Δ' ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 11:00 - 12:30

Διαδικτυακά: https://zoom.us
Meeting ID: 921 7008 3810
Passcode
803546

Δείτε το πρόγραμμα


Ε' ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 13:00 - 14:30

Διαδικτυακά: https://zoom.us
Meeting ID: 960 5713 3634
Passcode
ZbH84c

Δείτε το πρόγραμμα


ΣΤ' ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 13:00 - 14:30

Διαδικτυακά: https://zoom.us
Meeting ID: 921 7008 3810
Passcode
803546

Δείτε το πρόγραμμα