Οδηγίες Υποβολής Περίληψης Εργασίας

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ”

1-3 Απριλίου 2022

 

Ημερομηνία παρουσίασης προφορικών ανακοινώσεων

Κυριακή 3 Απριλίου 2022

Διαδικτυακά (Zoom)

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων: 28/02/2022

 

Οδηγίες για τη σύνταξη και δακτυλογράφηση των περιλήψεων

 • Για τη δακτυλογράφηση του κειμένου χρησιμοποιείστε χαρακτήρες μεγέθους 11 (Arial).
 • Το κείμενο θα πρέπει να δακτυλογραφηθεί σε μονό διάστημα, χωρίς να ξεπερνά τις 200 λέξεις.
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με έντονα και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Στην επόμενη γραμμή ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων, τα οποία πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα (αρχικό του ονόματος και το επώνυμο ολογράφως, π.χ. Α. Παπαδόπουλος1, Α. Παπαδοπούλου2).
 • Να υπογραμμιστεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Σε επόμενη γραμμή, να δηλωθεί το ίδρυμα προέλευσης των συγγραφέων, επεξηγώντας τους αριθμούς που παρουσιάζονται ως εκθέτες (π.χ. 1Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 2Ορθοπαιδικό Τμήμα……..). Η ιδιότητα των συγγραφέων δεν απαιτείται.
 • Να παρεμβληθεί μονό διάστημα και να δακτυλογραφηθεί το κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη των προφορικών εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, χωρίς αυτά να αναφέρονται ως επικεφαλίδες.
 • Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν μέσω Η/Υ στην πλατφόρμα zoom με χρήση power point και θα έχουν διάρκεια 8-10 λεπτά.
 • Οι περιλήψεις των προφορικών ανακοινώσεων να αποσταλούν με χρήση της φόρμας υποβολής στο koutlian@phed.auth.gr
 • Θα αποσταλεί e-mail στον συγγραφέα που θα παρουσιάσει την κάθε εργασία, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία, ο χώρος και η ώρα της παρουσίασης της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το σχετικό e-mail παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2310 992188.
 • Για την αποδοχή της εργασίας είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο συνέδριο τουλάχιστον ενός συγγραφέα.