Τόπος και Ημερομηνία διεξαγωγής

23– 24 Σεπτεμβρίου 2022
Εργαστήρια Ανατομίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα


Διοργάνωση

Δήμος Μπουράμας
Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος, Βιοκλινική Αθηνών

Κωνσταντίνος Πατεράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιόπολις-Λάρισα


Οργανωτικό Γραφείο

CTM INTERNATIONAL S.A.
Βας. Σοφίας 131, 11521 Αθήνα
τηλ. 210 3244932  email: dkabanaris@ctmi.gr
Website :www.ctmi.gr