20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
3 - 6 Μαΐου 2018
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://www.20psn.gr


 
       
  Οικονομικά Στοιχεία